Pr. - & arrangement

Tilbage til forsiden

Pr. og arrangementsudvalget i Brønderslev Square Dance Forening er et aktivt udvalg.

Udvalgets arbejde er at tegne foreningens ansigt udadtil. Dette gøres ved dels at lave forskellige

arrangementer, og dels ved at annoncere i forskellige medier i forbindelse med sæsonstart.

 

En anden ”vigtig” funktion for udvalget er også internt i foreningen, at arrangere diverse fester

& ryste sammen aftner. Der har været afholdt en ”bøf & bowl” og ”minigolf” aften,

hvor der var fin tilslutning fra foreningens medlemmer.

 

Der afholdes hvert år julefrokost, hvor der altid er et stort fremmøde.

Også sæsonen plejer vi at afslutte med manér.

 

Vi holder som sædvanligt to klub danse. Den ene i januar, denne dans kalder vi ”vinterdans”.

Vores ”støvledans” bliver sædvanligt afholdt i marts måned, til denne dans har vi engageret en caller.

 

Vi i pr. & arrangement udvalget vil gerne arbejde på, at gøre Brønderslev Square Dance Forening

til en god og hyggelig forening, hvor vi lægger vægt på det sociale samvær, derfor vi i udvalget altid

åbne for gode ideer til nye tiltag. Derfor!! Er der noget i kunne ønske jer, vi skulle tage fat på, så sig

det til en af bestyrelsens medlemmer.